Valnämnden

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att genomföra folkomröstningar. Bland annat utser nämnden valförrättare (rösträknare) och fattar beslut om valdistrikt . Nämnden är vald av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd.

Valnämnden ansvarar för alla uppgifter kring och organiserar de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Vid eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar så ansvarar valnämnden också för detta arbete.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om kommande val och även historik från genomförda val.

Presidium 2019-2022:

Håkan Björkman S, Ordförande, telefon: 076-337 719 9
Britt-Marie Rosén S, 1:e vice ordförande, telefon: 076-047 730 1
Per-Arne Håkansson C, 2:e vice ordförande: 073-409 108 7

Ledamöter i valnämnden

Senast uppdaterad: 07 februari 2020