Västralid

Västralid är ett äldreboende i västra delen av Olofströms centralort. Här finns 47 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Respektive huskropp är på tre till fyra våningar. På Västralid finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

 

 

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020