El, vatten & avlopp

El, vatten & avlopp

På uppdrag av Olofströms Kraft sköter SBVT driften av Olofströms VA-anläggning. Vi ansvarar för att ca 3 400 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det 1 060 000 m³ dricksvatten från våra två vattenverk varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 75 % dricksvatten från Bromölla (grundvatten) med ca 25 % grundvatten från Lilla Holje. En delström av vattnet från Bromölla avhärdas först i en membrananläggning. Vattnet klassas som ett medelhårt vatten med ett värde på 6-7 dH°.

Det finns idag två reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar ca 2 000 000 m3 avloppsvatten om året.

SMS-tjänst för driftinformation

Skåne Blekinge Vattentjänst AB har investerat i en SMS-tjänst som kommer att användas vid driftstörningar, t.ex. vid akuta vattenläckor eller planerat ledningsunderhåll. Om du har en mobiltelefon som är registrerad på adressen där du bor kan du få information om driftstörningar via sms. Läs mer om tjänsten på SBVT:s hemsida.

Enskilda avlopp

Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för enskilda avlopp. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta dem för hjälp.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018