Vattenskyddsområden

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå från mycket men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden är till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för vår dricksvattenproduktion. När du vrider på kranen får du ett av världens bästa vatten i glaset - så vill vi att det ska förbli!

I Olofströms kommun finns tre vattenskyddsområden: Lilla Holje, Halen och Hemsjö.

Lilla Holje - ett område värt att skydda

Olofströms grundvattentäkt Lilla Holje ligger i södra delen av Olofströms tätort. Grundvattentäkten utgör en del av den totala vattenproduktionen för kommunen och fungerar även som reservvattentäkt.

Naturvårdsverket anser att Lilla Holje grundvattentäkt har mycket högt skyddsvärde.

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna.

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Lilla Holje 

Karta över vattenskyddsområde Lilla Holje

Broschyr "Information till boende och verksamheter inom Lilla Holje vattenskyddsområde"

Halen - ett område värt att skydda

Sjön Halen är en ytvattentäkt som utgör en del av den totala vattenproduktionen för kommunen och även fungerar som reservvattentäkt.

Naturvårdsverket anser att ytvattentäkten Halen har mycket högt skyddsvärde.

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Halen

Karta över vattenskyddsområde Halen

Hemsjö grundvattentäkt - ett område värt att skydda

Gundvattentäkten i Hemsjö utgör idag den totala vattenproduktionen för Hemsjö samhälle. 

Detaljerad information om vilka regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du i skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Hemsjö

Karta över vattenskyddsområde Hemsjö

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2018