Vattenskyddsområden

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå från mycket men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden är till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för vår dricksvattenproduktion. När du vrider på kranen får du ett av världens bästa vatten i glaset – så vill vi att det ska förbli!

I Olofströms kommun finns tre vattenskyddsområden: Lilla Holje, Halen och Hemsjö. Om du bor i ett vattenskyddsområde ska du kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst innan du genomför en åtgärd som kan påverka vattenskyddsområdet. Mer information om vad som gäller för vattenskyddsområdet där du bor hittar du på SBVT:s hemsida.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Vattenskyddsområden i Olofströms kommun, Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT).

Senast uppdaterad: 07 oktober 2019