Vigsel

Allmänt kring vigslar

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och det är länsstyrelsen som utser respektive kommuns borgerliga vigselförättare. Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.

Hindersprövning

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt hos Skatteverket. Telefon 0771-567 567. Mer information om hur ansökan om hindersprövning går till kan ni finna på Skatteverkets hemsida.

När hindersprövningen är klar får ni inom ett par veckor två intyg från Skatteverket - intyg om hindersprövning och intyg om vigsel. Intygen i original skickas per post till: 

Olofströms kommun
Vigsel
Box 302
293 24 Olofström

alternativt kan intygen lämnas in till kommunhusets reception (kommunens öppettider). Intygen ska vara oss tillhanda senast en vecka före planerad vigsel.

Val av lokal

Vanligen sker vigseln under kontorstid i Olofströms kommuns vigselrum (kommunhuset, Östra Storgatan 5). Vigsel på andra platser och under andra tider enligt överenskommelse. 

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena kan vara familjemedlemmar men ska vara myndiga enligt svensk lag, dvs. 18 år. För det mesta har brudparet egna vittnen. Olofströms kommun kan bistå med vittnen vid vigslar som hålls på kommunhuset vardagar mellan kl. 07:30-16:15. I samband med att intyg om vigsel och hindersprövning lämnas in ska man också lämna namn och adress till sina vittnen.

Meddela oss om ni eller era vittnen inte förstår svenska. 

Utformning av ceremonin

Ceremonin tar cirka fem minuter och följer ett särskilt formulär, se ceremonin nedan.  Har ni andra speciella önskemål om ceremonin kan ni komma överens med vigselförrättaren om detta. 

Vigselceremoni:

”Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. 
Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. 

Eftersom ni förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du
N.N.
ta denna
N.N
till din hustru att älska henne i nöd och lust?
(Svar: Ja)

Vill du
N.N.
ta denne
N.N.
till din man att älska honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)

(Paret kan växla ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap"

Vigselförrättare

Har ni önskemål om en speciell vigselförrättare försöker vi i möjligaste mån ordna det. 

Klicka här för att se våra vigselförrättare

Information och bokning

För information och bokning kontakta Annie Olofsson, Kommunkansliet, Tel. 0454- 931 58. 

Hantering av personuppgifter

Vid hantering av vigslar kommer dina personuppgifter att behandlas av olofströms kommun. Behandlingen sker utifrån rättslig förpliktelse och delar av uppgifterna kommer att bevaras samt översändas till Skatteverket. Det som behandlas är namn, adressuppgifter, personnummer och kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och dataskyddsombud är Annie Olofsson telefon 0454-93000. Här kan du läsa mer om de rättigheter du som registrerad har utifrån dataskyddsförordningen. 

Senast uppdaterad: 20 mars 2020