Viktiga meddelanden till allmänheten

Vid allvarliga olyckor eller kriser som medför risk för omedelbar fara, till exempel vid ett gasutsläpp, kan allmänheten varnas av signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Signalen sänds ut via tyfoner, är sju sekunder lång och ljuder med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att du ska

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar och fönster samt om möjligt, stänga ventilationen.
  • Lyssna på radio, i första hand Sveriges Radio P4, för  vidare information.

Test av signalen 
Signalen testas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. För att signalera att faran är över sänds en 30 till 40 sekunders lång ihållande signal (tonstöt) i slutet.

Senast uppdaterad: 16 december 2020