Viktiga telefonnummer

Under kris aktiveras numret 0454-934 44 som går till en Upplysningscentral på Olofströms kommun. Observera att numret endast är aktiverat vid större krissituation! 

Radio, tidningar och www.olofstrom.se informerar när numret öppnas.

 

Organisation/myndighet     
               
Webbadress                                            Telefonnnummer      

Akut

www.sosalarm.se

112

Olofströms kommuns växel www.olofstrom.se 0454-930 00
Olofströms kommuns krisnummer
(Öppet vid större krissituation)
www.olofstrom.se
0454-934 44
Felanmälan gator, gatubelysning, trafik,
vatten, avlopp
 
0454-980 00 
(kontorstid)
0454-995 05
(utanför kontorstid)
Felanmälan kommunala fastigheter och fritidsanläggningar
 
www.olofstrom.se/dialog
 
0454-930 00
(kontorstid)
0454-995 05
(utanför kontorstid)
Felanmälan el

 
0454-980 00
(kontorstid)
0454-980 98
(utanför kontorstid)
Felanmälan fjärrvärme


 
www.olofstromskraft.se 0454-980 00 
(kontorstid) 
0454-980 98 
(utanför kontorstid)
Sjukvårdsupplysningen www.1177.se 1177
Räddningstjänst (ej brådskande)
 
www.raddning.com 0454-30 51 00
Polis (ej brådskande) 
 
www.polisen.se 114 14
Giftinformationscentralen www.giftinformationscentralen.se   
 
08-33 12 31
SOS Alarm - Informationsnummer www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313 113 13
Jourhavande präst 
(Öppet kl. 21.00-06.00 alla dagar för alla 
som behöver någon att prata med)
www.sosalarm.se 112
Läkemedelsrådgivning www.apoteket.se 0771- 450 450

Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris 

www.nationellahjalplinjen.a.se 020-22 00 60
Röda korsets telefonjour  www.redcross.se 0771-900 800
Bris - Barnens hjälp telefon www.bris.se 0200-230 230

Nationella myndigheter

   
Nationella krisportalen  www.krisinformation.se  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se  
Nationell stödlinje mot våldsbejakande extremism  www.samordnarenmotextremism.se/stodtelefon/ 020-100 200 
Trafik- och serviceredaktionen www.sverigesradio.se/trafik 020-999 444

Senast uppdaterad: 15 september 2017