Vilbokens förskolor

Vibokens förskola arbetar efter grön flagg och har en miljöinriktning och ett miljöcertifikat. Vi är en mångkulturell och flerspråkig förskola och lägger stort fokus språkutveckling.

Förskoleåldern är betydelsefull för barnets utveckling. Förskola och föräldrar ska tillsammans sträva efter att varje barn får bra möjligheter att utvecklas till en självständig individ med en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklingsförmåga och vi arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö-18.

Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare samt att vi har en specialpedagog anknuten till vår verksamhet.

Våra avdelningar

  • Granen 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-935 03 
  • Björken 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-932 01
  • Linden 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-936 56
  • Eken 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-930 89
  • Aspen 1–4 årsavdelningkontakt telefon: 0454-936 57
  • Boken 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-937 76
  • Tallen 1–4 årsavdelning – kontakt telefon: 0454-930 32

Lönnen

Lönnen är belägen i Vilboksområdet med nära tillgång till Vilbokens förskola. Förskolan ligger adressen Jägaregatan 34, Olofström.

  • Lönnen 5-årsavdelningkontakt telefon: 0454-930 26 och 0454-932 22

Senast uppdaterad: 03 november 2020