Vilbokens förskolor

Vilbokens förskola ligger på adressen Vilboksvägen 5 A, Olofström.

Förskolan består av 7 avdelningar:

  • Granen 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-935 03 
  • Björken 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-932 01
  • Linden 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-936 56
  • Eken 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-930 89
  • Aspen 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-936 57
  • Boken 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-937 76
  • Tallen 1-4 årsavdelning - kontakt tel: 0454-930 32

Lönnen

Lönnen 1 och Lönnen 2 är belägen i Vilboksområdet med nära tillgång till Vilbokens förskola. Förskolan ligger på adressen Jägaregatan 43, Olofström.

  • Lönnen 1, 5-årsavdelning – kontakt tel: 0454-930 26
  • Lönnen 2, 5-årsavdelning – kontakt tel: 0454-932 22

Förskolans verksamhet

Förskoleåldern är betydelsefull för barnets utveckling. Förskola och föräldrar ska tillsammans sträva efter att varje barn får bra möjligheter att utvecklas till en självständig individ med en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklingsförmåga och vi arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö-98.

Vi arbetar efter grön flagg. Vi har en miljöinriktning och har miljöcertifikat.
Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare samt att vi har en specialpedagog anknuten till vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 13 april 2018