Vilbokens fritidshem

Följande avdelningar finns

Fritidshem( Vilbokens Fritids) för åk 1-2 på Vilboksskolan.

Fritidshem (Vilbokens Festis) åk 3-5 på Vilboksskolan  

Dagrutiner

 • Öppning 6.30 Stängning 17.00
 • Frukost 7.30 i skolans matsal
 • Mellanmål 14.15-15.00 i skolans matsal

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder, där barn är inskrivna. Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom en pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid, och stöd i utvecklingen.

Dessutom skal fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Fritidshemmets målsättning:

 • Att barnen får omsorg, trygghet och gemenskap på fritids.

 • Att barnen erbjuds stöd i sin utveckling och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld samt ta till vara på deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära, stimuleras barns allsidiga utveckling.

 • Att barnen genom den fria leken får prova olika sociala roller, och lägga grunden för sin identitet, och utveckla sin empatiska förmåga. När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behövas i vuxnas närvaro.

 • Att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olika satt att vara.

 • Att ge barnen utrymme för både flickor och pojkars intresse men också att, medvetet försöka bryta invanda könsmönster.

 • Att barnen på olika sätt får uttrycka tankar och åsikter, och kunna påverka fritidshemmets innehåll.

 • Att erbjuda barnen tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter.

 • Att erbjuda näringsriktigt mellanmål och frukost under trivsamma former kan fritidshemmet bidra till, att barnen få grundläggande goda kostvanor.

Senast uppdaterad: 20 december 2019