Vilboksskolan

Vilboksområdet består av barnomsorg i form av förskola, förskoleklass och fritids och skola för åk 1-6. 
Vi har ansvar för verksamheten i Vilboksområdet i Olofströms tätort, samt delar av landsbygden väster och
norr om Vilboken och en del av bostadsområdet vid väg 15 (mot centrum). 

Både förskolan och skola ligger mitt i Vilboksområdet, i den västra delen av samhället. Vi har med andra ord nära
till bad och skog och det finns gott om utrymme till lek och uteundervisning i området. 

Skolan är byggd 1968 och tillbyggd kring 1970 och 1999 och hade ursprungligen 17 klassrum. Efter diverse ombyggnader
under åren finns nu 12 klassrum och tre avdelningar med förskoleklass och fritids. Skolan är komplett med gymnastiksal, slöjdsalar, matsal, musiksalar och grupprum för olika ändamål. 

Vilboksskolan har ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar för att stödja elever i svårigheter. Som vårdnadshavare kan
du vända dig till elevhälsoteamet för frågor och rådgivning omkring ditt barn/elev. 

Besöksadress: Timmermansgatan 11
Postadress: Box 304, 293 24 Olofström 

Senast uppdaterad: 07 juni 2018