Vill du bli kontaktperson eller ledsagare?

Vi söker dig som har tid och engagemang för andra människor. Personer med funktionshinder kan ha svårt att få kontakt med andra människor och blir lätt isolerade. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp för att bryta isoleringen.

Det kan handla om att träffas för en fika, gå på stan, bio med mera. Du behöver ingen utbildning. Att vara kontaktperson är att vara en medmänniska som lyssnar och stödjer individen. Det viktiga är ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Vill du bli ledsagare?

Funktionsstödet i Olofströms kommun har kontinuerligt behov av ledsagare. Som ledsagare enligt LSS är man timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden ligger ofta på kvällar och/eller helger.

Är du intresserad? Kontakta då en av våra handläggare.

Senast uppdaterad: 10 juli 2019