Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Information till nya och gamla elever inför våren 2021

Här hittar du två presentationer som riktar sig till dig som ska studera på Komvux och Yrkeshögskolan under våren 2021.

Välkommen till studier på Komvux och Yrkeshögskolan

Syv-administrationen informerar

Information  - Corona Covid 19

All undervisning sker på distans tills vidare.

För mer information om coronaviruset covid-19 och vad kommunen gör se www.olofstrom.se

 

Regler för närvaro på SFI vid distansstudier  på språken:

Svenska

Dari

Arabiska

Tigrinja

Engelska

kan du läsa om via denna länk

 


Inom den kommunala vuxenutbildningen i Olofström (Komvux) kan du komplettera tidigare studier med kurser grundläggande och gymnasial nivå, eller söka till en yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (SFI).

På Komvux och YHS finns ett elevråd som du kan kontakta. Elevrådets postfack finns utanför expeditionen.
Länk till bild på elevrådsrepresentanterna

 

Webbansökan

Du kan hitta och ansöka till våra kurser och utbildningar digitaltvi kallar det för webbansökan. Utbudet varierar något från termin till termin. Webbansökan är öppen två gånger per år. Du gör din ansökan inför varje terminstart. Start- och slutdatum finns angivet ansökningswebben.

Om du gör en sen anmälan eller söker kurser och utbildningar som ligger utanför det ordinarie utbudet använder du en pappersansökan eller gör din ansökan direkt via SYV-administrationen. Om du gör en sen anmälan antas du i mån av plats och vid många sökande kan det handla om köplacering.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ansökan.

Klicka här för att ansöka på Webben


Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans årskurs 1–9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning


Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som är över 20 år och som inte har slutfört någon form av gymnasieutbildning. Om du är i behov av grundläggande behörighet till universitet eller högskola erbjuder vi möjligheter att komplettera befintligt betyg eller göra nytt.

Samverkan sker ibland med andra aktörer förutom Vuxenutbildningen det kan vara antingen ungdomsgymnasiet, NTI och/eller Hermods. Beslut och undantag (ålderskrav) tas i samråd med skolans rektor.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning


Yrkesutbildningar gymnasial nivå (Yrk-Vux)

Lokalt: Vård- och omsorgsutbildning

Samverkan regionalt: Olofströms kommun samverkar med andra kommuner inom Gränslöst. Beslut om utbildning tas av skolans rektor.

Övriga kommuner: Sker enbart genom godkännande av skolans rektor.

SFI, svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som flyttat till Sverige och behöver lära dig svenska. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du är välkommen att söka till sfi om du bor i Olofström. Kurserna SFI heter  A, B, C och D. Vilken kurs du ska börja i beror bland annat din utbildningsbakgrund och dina mål.

Vid anmälan blir du kallad av SFI-samordnaren. Det kan vara en viss väntetid innan kontakt sker. Skolan kontaktar alltid dig som söker.

Läs mer om SFI

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom olika områden. YH-utbildningar är fördelaktiga utbildningsalternativ som med stor säkerhet leder till jobb.

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd Olofström

Kunskapsklivet

Genom Kunskapsklivet hittar du ett stort urval av vuxenutbildningar. Utbildningarna riktar sig till dig som vill läsa in behörighet till högre studier, komplettera din nuvarande utbildning, höja din yrkeskompetens eller skaffa kompetens inom ett helt nytt yrkesområde.

Kunskapsklivet är en regional samverkan mellan kommunerna inom Gränslöst.

Läs mer om Kunskapsklivet

Senast uppdaterad: 14 januari 2021