Yrkesroller och kompetenser

Yrkesroller och kompetenser

Under denna rubrik finner du beskrivningar av de olika kompetenser och uppdrag som finns inom Elevhälsan. Det är medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Senast uppdaterad: 10 april 2015