Vård- och omsorgsutbildning

Nästa start 11 januari 2021

För att antas till utbildningen ska du ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper. Svenska som andraspråk 1 rekommenderas om du inte har svenska som modersmål.

Efter genomgången utbildning ska du ha de grundläggande kunskaper som krävs för att vara anställningsbar som undersköterska.

Under utbildningens tredje termin väljs en av följande inriktningar:

  • inriktning mot att arbeta med äldre
  • inriktning mot att arbeta med personer med funktionsvariationer

Om du vill arbeta inom Region eller Psykiatri kan du komplettera utbildningen med en fjärde termin med kurser inom:

  • Akutsjukvård
  • Psykiatri

Som vuxenstuderande har du själv stort ansvar för dina studier.Det är heltidsstudier och undervisningen bedrivs med en blandning av lektioner, grupparbeten och egenstudier.

Har du behov av att komplettera med något eller några ämnen (t.ex. om du har en äldre utbildning) kan du söka dessa för att studera flexibelt på distans. Kontakta skolan för mer info.

Utbildningen är på gymnasienivå, och är studiemedelsberättigad.

Läs mer om utbildningen här!

Webbansökan är öppen från 26 oktober 2020

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020